In Bài viết
 
GIỚI THIỆU
Ngày đăng (26/11/2011)

         Trung tâm Nghiên cứu và phát triển NUSA thành lập năm 2009 - Nghiên cứu và phát triển công nghệ lọc nước quy mô nhỏ lẻ cho các vùng nông thôn

Công ty Cổ phần công nghệ năng lượng và môi trường NUSA Việt Nam (NUSA Viet Nam  JSC.) thành lập tháng 4 năm 2011 - Doanh nghiệp Khoa học công nghệ

- Phát triển ứng dụng thiết bị lọc nước quy mô phân tán (gia đình, cộng đồng)

- Phát triển công nghệ Nước uống kiềm tính nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng

CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN